HOT NEWS
พุธ, 17 กันยายน 2014
อำเภอเขาวง
คำขวัญประจำอำเภอเขาวง
เขาวงดงอู่ข้าว สาวภูไทยงาม น้ำตกพริ้ว ทิวเขาเรียงราย มากมายผ้าห่ม
อุดมวัฒนธรรม อ่างวังคำน้ำใส ทฤษฎีใหม่น้ำพระทัยจากในหลวง

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
-ตำบลคุ้มเก่า
-ตำบลสงเปลือย
-ตำบลหนองผือ
-ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
-ตำบลสระพังทอง
-ตำบลกุดปลาค้าว

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดป่าพุทธบุตร เป็นแหล่งอบรมจริยธรรม มีพิพิธภัณฑ์ปลาหิน 160 ล้านปี และแหล่งรวบรวมฟอสซิลไม้ ที่เรียกว่า ต้นไม้กลายเป็นหิน อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ น้ำตกผานางคอย น้ำตกตาดทอง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม