HOT NEWS
พุธ, 01 ตุลาคม 2014
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

เทศบาลตำบลธัญญาจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
   เทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่ตลอดไป  ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไปชมงามจำนวนมาก

เทศบาลตำบลธัญญาจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

          เมื่อบ่ายวันที่  19 มิถุนายน 2552 นางชะม้อย วรามิตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบลธัญญา  ซึ่งได้จัดที่สนามโรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 19-21  มิถุนายน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟที่มีมาตั้งแต่โบราณ  และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้   รวมทั้งเป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลธัญญา สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการประกวดขบวนบั้งไฟและขบวนฟ้อนรำสวยงาม ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท  การจุดบั้งไฟทางไกล  ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจาก 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลธัญญาส่งขบวนบั้งไฟและขบวนฟ้อนรำสวยงามเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก แต่ละขบวนมีความสวยงามตระการตา  และที่สำคัญในปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงร่วมชมงานกันเป็นจำนวนมาก

           นายสำลี  ทิพเดชา  นายกเทศมนตรีตำบลธัญญากล่าวว่า  เทศบาลตำบลธัญญาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลการพัฒนาชุมชนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  มีนโยบายที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากสมัยบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป  จึงได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเป็นประจำทุกๆปี  โดยเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้เพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานชาวเทศบาลธัญญาในอนาคต  และนอกจากนั้นการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้ง 8 ชุมชนให้เกิดความรัก  ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ด้วย 

ข้อมูลจาก ::   สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์  ส.ปชส.กาฬสินธุ์ 
ภาพโดย :: ทวีศักดิ์  ศรีศิริ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม