HOT NEWS
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2014
งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมประจำปี  2553  ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มต้นแล้ว   โดยมี    ผ้าไหมแพรวาและสินค้าโอท็อปจากกลุ่มผู้ผลิตให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมาก

          นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผ้าไหมแพรวา  และสินค้าโอท็อป  ในงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี  2553   ซึ่งศูนย์แสดงและจำหน่ายผ้าไหมแพรวาแห่งนี้ได้จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ภายในศูนย์ได้จัดแสดงผ้าไหมแพรวาและผ้าไหมประเภทอื่นๆ ที่ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2553     เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ    และมีการจำหน่ายผ้าไหมแพรวา  จำหน่ายสินค้าโอท็อป  รวมทั้ง  ได้จัดแสดงขั้นตอนและวิธีการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์   ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ได้ชม  ระหว่างวันที่  11 - 17  สิงหาคม  2553

         สำหรับงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมประจำปีนี้   จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 11 -17  สิงหาคม  2553    ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเผยแพร่ผ้าไหมแพรวา  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีความวิจิตรงดงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งผ้าไหม”   และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2553    รวมทั้ง   เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง  แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

 

ข้อมูลจาก ปชส.กาฬสินธุ์
ภาพ  ชนะชัย ภูแสงศรี
วีดีโอ ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม