HOT NEWS
อาทิตย์, 21 กันยายน 2014
ตรา สัญลักษณ์ คำขวัญ
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นรูปบึงใหญ่ ตฤณชาติ และเมฆพยับฝน

หมายถึง สัญลักษณ์ของความชุ่มชื่นและอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาค ทิวเขาตรงแนวสุดขอบฟ้าคือแนว กั้นเขตแดนกับจังหวัดใกล้เคียง น้ำในบึงที่มีสีดำ เพื่อให้ตรงกับชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ.2336 เพราะมีชาวเมืองเวียงจันทร์อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่มากที่บ้านสงเปลือยทางฝั่งตะวันออกของริมแม่น้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์แยกตัวออกจากจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ.2490

ใช้ชื่อย่อ กส

คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง
เมืองฟ้าแดดสงยาง         โปงลางเลิศล้ำ
วัฒนธรรมผู้ไทย         ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน         มหาธารลำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

 


คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิม)

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ
วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี