HOT NEWS
อาทิตย์, 21 กันยายน 2014
ขอเชิญชมการแสดงคอนเสริ์ตลูกทุ่งหมอลำ “นาฎศิลปเสียงทอง”
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   


วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำคณะ “นาฎศิลปเสียงทอง” ซึ่งเป็นการแสผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 คณะศิลปนาฎดุริยางค์ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ งานนี้ชมฟรี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายเรืองชัย นากลาง นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ และนาย อาทิตย์ ภูแสนศรี นักศึกษาปริญญาตรีปี 3 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแสดงคอนเสริ์ตลูกทุ่งหมอลำคณะ “นาฎศิลปเสียงทอง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะการแสดงหมอลำ หลักสูตรดนตรีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ทางวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์เปิดทำการสอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเขียนบท การกำกับเวที ทุกอย่างนักศึกษาทำเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเตรียมพร้อมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเข้าสู่ชุมชนอาเซียน
นายเรืองชัย นากลาง กล่าวว่า การแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำของนักศึกษาคณะ “นาฎศิลปเสียงทอง” เป็นผลงานของนักศึกษาเองทั้งหมดคณะครู อาจารย์ มีหน้าที่เพียงคอยให้คำแนะนำบางส่วนเท่านั้น ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงหนังปะโมทัย ให้ได้รับชมอีกด้วย

ด้านนายอาทิตย์ ภูแสนศรี นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 คณะศิลปนาฎดุริยางค์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าเป็นผู้ควบคุมดูแลการแสดงคอนเสริ์ตลูกทุ่งหมอลำทั้งหมด ซึ่งในการทำงานครั้งนี้ต้องอาศัยศาสตร์และศิลปะการแสดงในหลาย ๆ ด้านมาผนวกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ และการนำศิลปะพื้นบ้านหมอลำ โดยได้หยิบยกนำวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องไกรทอง ตอน พ่อบน มาถ่ายทอด จะสนุกสนานแค่ไหน อย่างไร จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับทราบข่าวอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะนาฎศิลปเสียงทอง ในวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 18.00-24.00 น. งานนี้ชมฟรี

 

..........................................
ดวงใจ หงษ์จันทร์    ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

ชนะชัย  ภูแสงศรี   ภาพ

ภาพข่าวเพิ่มเติม