HOT NEWS
อังคาร, 16 กันยายน 2014
กาฬสินธุ์จัดแข่งขันกีฬาร่มบินส่งเสริมการท่องเที่ยว
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันกีฬาร่มบิน "เบิกฟ้าปีท่องเที่ยวกาฬสินธุ์กับร่มบินตามรอยไดโนเสาร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

นายโสภณ ดลโสภณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้ปี 2554 เป็น "ปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 18 อำเภอ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมกีฬาร่มบินกาฬสินธุ์ จึงได้จัดการแข่งขันร่มบิน "เบิกฟ้าปีท่องเที่ยวกาฬสินธุ์กับร่มบินตามรอยไดโนเสาร์ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. เปิดรับลงทะเบียน, เวลา 15.30 น. นักบินทดสอบเครื่องชมทิวทัศน์เมืองกาฬสินธุ์ตามอัธยาศัย, เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. เทคออฟที่สนามบ้านหลุบ ห่างจากสนามกีฬากลาง 1 กม. บินเดินทางเกาะถนนสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ระยะทาง 28 กิโลเมตร ส่วนคณะผู้ติดตามและกองเชียร์เดินทางล่วงหน้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร, เขื่อนลำปาว,สะพานเทพสุดา โดยนักบินร่มบินทิ้งถุงแป้งจุดที่ 1 เพื่อเก็บคะแนน จากนั้นบินตามแนวสะพานเทพสุดาข้ามไปเกาะมหาราช อำเภอหนองกุงศรี เพื่อเติมเชื้อเพลิง, เวลา 08.00 น. เทคออฟจากเกาะมหาราช ข้ามเขื่อนลำปาวมุ่งหน้าตามถนนอำเภอสหัสขันธ์ – สมเด็จ และดับเครื่องลงตามจุดเพื่อจัดเก็บคณะ และเวลาประมาณ 09.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล จึงขอเชิญชวนนักบินร่มบินและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811386

ดวงใจ หงษ์จันทร์   ข่าว
ชนะชัย  ภูแสง  ภาพ

ชมภาพเพิ่มเติม