HOT NEWS
อาทิตย์, 21 กันยายน 2014
ขอแสดงความยินกับ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

     ขอแสดงความยินกับ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 4ประจำปี พ.ศ.2554 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา