HOT NEWS
ศุกร์, 19 กันยายน 2014
ผ้าไหมจากอำเภอคำม่วง รับรางวัลชนะเลิศ
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

     ผ้าไหมจากตำบลโพน อำเภอคำม่วง กวาดรางวัลในการประกวดผ้าไหมของจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเกือบทุกรางวัล ในการประกวดเพื่อคัดเลือกหาผ้าไหมที่มีความสวยงามของจังหวัด เข้าประกวดระดับภาค

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประกวดผ้าไหม ประจำปี 2554 เพื่อคัดเลือกหาผ้าไหมที่มีความสวยงามของจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับภาค ประจำปี 2554 โดยมีผู้สนใจส่งผ้าไหมเข้าประกวดทั้งหมด 9 ประเภท รวมผ้าไหมทั้งสิ้น จำนวน 223 ชิ้น

     สำหรับผลการประกวด ปรากฏว่า ประเภทผ้าไหมสไบแพรวา (10 ลายขึ้นไป)

 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวบุญเรือง ศรีบัว จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมแพรวาลายเกาะ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสุนทร ภูจันหา จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมแพรวาลายล่วง ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุรินทร์ ปัสพล จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมแพรวาสไบเล็ก ชนะเลิศ ได้แก่ นางอำพันธ์ สายสินธุ์ จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ ชนะเลิศ ได้แก่ นางหวาย ราชติกา จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ข้อ ชนะเลิศ ได้แก่ นางนิศากร ศรีบัว จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมหางกระรอก ชนะเลิศ ได้แก่ นางสุนันทา วริวรรณ จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบ ชนะเลิศ ได้แก่ นางฉวีวรรณ มิลวงษ์ จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าลายสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ นายเพียรศักดิ์ นพท้าว จากอำเภอนาคู
 • ประเภทผ้าไหมเกล็ดเต่า ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสาย ลามุล จากอำเภอคำม่วง
 • ประเภทผ้าโสร่งหางกระรอก ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุรินทร์ ปัสพล จากอำเภอคำม่วง

...........
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์   ข่าว

ชนะชัย  ภูแสงศรี  ภาพ

ภาพข่าวเพิ่มเติม